Pałac w Waplewie Wielkim

W październiku 2013r. rozpoczęliśmy realizację zamówienia, które obejmowało zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy i adaptacji Pałacu w Waplewie Wielkim czyli jednego z najcenniejszych zabytków polskiej kultury ziemiańskiej w północnej Polsce.

Celem przebudowy była rewaloryzacja i modernizacja istniejącego budynku Pałacu wraz z oranżerią i przybudówką neogotycką z dostosowaniem do celów muzealnych. Obecnie Pałac w Waplewie Wielkim jest siedzibą Muzeum Tradycji Szlacheckiej. 

W zakres prac wchodziło:

  • wykonanie dokumentacji projektowej
  • roboty budowlane i konserwatorskie

Prace zakończyliśmy pod koniec maja 2015 roku.