Dworek Sierakowskich w Sopocie

W okresie od czerwca 2009r. do kwietnia 2010 r. realizowaliśmy zamówienie dotyczące wykonania robót budowlanych pn.: "roboty budowlane związane z rewaloryzacją całości wnętrza budynku Dworku Sierakowskich."

Roboty polegały na przebudowie obiektu, tj.:

- adaptacji części piwnic (wraz z ich pogłębieniem) ne węzeł sanitarny

- adaptacji poddasza na cele biurowe

- uporządkowaniu podziałów funkcjonalnych pomieszczeń parteru - odtworzeniu historycznego układu przestrzennego obiektu i przeznaczeniu tej kondygnacji w całości na cele wystawiennicze.