Elektrownia Westerplatte

Rownież w roku 2023 zakończyliśmy modernizację budynku byłej Elektrowni na Westerplatte. Inwestycja objęła nie tylko odnowienie zabytkowego obiektu znajdującego się na terenie Muzeum II Wojny Światowej, ale również wykonanie nowych ogrodzeń terenu, budynku szaletu, obiektów kontenerowych na cele prowadzonych badań archeologicznych oraz zagospodarowania terenu.