Iniekcje wysokociśnieniowe

Iniekcje ciśnieniowe

Iniekcje ciśnieniowe to proces wpompowania pod ciśnieniem poprzez wywiercone otwory płynów iniekcyjnych np. żywic. Jest to bardzo skuteczna metoda hydroizolacji ponieważ eliminuje zarówno zauważalne przecieki jak i te ukryte.  Rozróżniamy różne rodzaje iniekcji które mają zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym jak i przemysłowym.

Obszary zastosowań iniekcji

 • Uszczelnianie i zamykanie rys pracujących i połączeń przenoszących naprężenia
 • Uszczelnianie przerw roboczych i dylatacji
 • Uszczelnianie spoin i rys
 • Odnawianie izolacji poziomych i pionowych
 • Uszczelnienie przejść instalacyjnych
 • Stabilizacja podłoży i gruntów
 • Iniekcja kurtynowa

 

 • Uszczelnianie i zamykanie rys pracujących i połączeń przenoszących naprężenia    

Rysy w elementach betonowych mogą zagrażać bezpieczeństwu i stabilności budowli a także niedobrze wpływać na właściwości użytkowe obiektu. Wilgoć i szkodliwe gazy z atmosfery przenikając poprzez rysy w strukturę betonu do zbrojenia włącznie doprowadzając do szkód wynikających z korozji.

 • Uszczelnianie i zamykanie rys pracujących i połączeń przenoszących naprężenia

Rysy w elementach betonowych mogą zagrażać bezpieczeństwu i stabilności budowli a także  wpływać na właściwości użytkowe obiektu. Wilgoć i szkodliwe gazy z atmosfery przenikając poprzez rysy w strukturę betonu do zbrojenia w konsekwencji doprowadzają do korozji zbrojenia.

 • Uszczelnianie spoin i rys w kanałach i tunelach.

Do naprawy szybów i kanałów stosuje sie różne technologie. Iniekcje uszczelniające odtwarzają lub uzupełniają wcześniej wykonane zabezpieczenia; szpachlówki i inne materiały powierzchniowe o dużej odporności chemicznej przedłużają istotnie żywotność i trwałość dobrych cech użytkowych naprawianych obiektów podziemnych.

 • Uszczelnianie budowli. Przepony poziome przed podciąganiem kapilarnym.

Szkody na zawilgoconych ścianach oraz elementach budowli w bezpośrednim sąsiedztwie gruntu należą do najczęstszych przypadków działań w procesie naprawy i ochrony budowli.Mur bezpośrednio narażony na oddziaływanie wody bądź wilgoci transportują ją poprzez drobne kapilary w górę. Poprawne wykonanie przepony może ten proces całkowicie zatrzymać.  Uzyskuje sie to w drodze wtłoczenia żywicy poliuretanowej poprzez iniektory, wcześniej zamocowane w wywierconych otworach . Tłoczenie żywicy odbywa sie pod ciśnieniem i rozprzestrzeniająca się żywica wytwarza poziomą przeponę izolacyjną.

 • Iniekcja kurtynowa.

To rodzaj iniekcji który umożliwia  wytworzenie wtórnej izolacji zewnętrznej. Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych i przeciwwodnych metodami wykopów jest zarówno bardzo trudne i kosztowne jak i czasochłonne.  Metoda iniekcji kurtynowej stanowi nowoczesny sposób naprawczego wykonania uszczelnień w istniejących obiektach. Ścianę przewierca sie od strony wewnętrznej na zewnątrz i za pomocą pompy pod ciśnieniem tłoczy sie żel akrylowy za przegrodę . Żel akrylowy wytwarza niejako "kurtynę" na ścianie od strony gruntu, zapobiegając tym samym trwale wnikaniu wody w strukturę przegrody.